Home

We zijn er weer!

Ook deze zomer zijn we er weer met de Bar Belvue. De buurtbar voor en door de buurt van Park Belle Vue.

Vanaf vrijdag 3 juli zijn we elke vrijdag en zaterdag geopend in juli en augustus. In september zijn we elke vrijdag open.

Hou zeker ook de facebookpagina in de gaten.

Over Bar Belvue

Bar Belvue is een buurtbar die de verbinding en de samenhang in dewijk wil vergroten. Het is een initiatief vàn de buurt vòòr de buurt.
Noem het gerust een buurtbooster.
We willen met onze bar een meerwaarde betekenen voor de hele buurt en van het park naast een wandel- en speelplek ook een duurzame ontmoetingsplaats maken.
In de vzw Bar Belvue zullen dan ook afgevaardigden zitten van alle straten die uitgeven op het Park Bellevue.
Na het terugbetalen van de lening voor het aankopen en inrichten van de buurtbar gaan de inkomsten naar andere initiatieven in de wijk. De buurtbar zal dus uiteindelijk slechts een deel zijn van de grotere buurtwerking.
Bar Belvue is – last but not least - dus geen commercieel initiatief enwordt opengehouden door vrijwilligers.